;

Tuesday, October 7, 2008

Puasa Sunat

Persoalan Puasa Sunat :

1. Bilakah hari-hari yang disunatkan berpuasa?
Hari-hari yang disunatkan berpuasa ialah :
1) Puasa 6 hari di bulan Syawal.
2) Puasa Rejab dan Sya'ban
3) 9 hari awal pada bulan Zulhijjah
4) 10 Muharram
5) Puasa hari Isnin dan Khamis
6) Puasa pada 13,14 dan 15 setiap bulan.

2. Apakah kelebihan berpuasa dalam bulan Rejab?
Bulan Rejab adalah antara empat bulan yang diharamkan umat Islam berperang di dalamnya, kerana ia adalah bulan yang dianggap mulia oleh orang-orang Arab sebelum Rasulullah s.a.w. Maka Islam datang mengekalkan pengharaman perang dalam bulan ini. Telah thabit dari Rasulullah s.a.w galakan agar umatnya banyak berpuasa pada bulan Rejab, kerana ia adalah bulan Haram. Namun, hakikat ganjarannya adalah rahsia Allah. Oleh tu, apabila seseorang itu berpuasa pada bulan Rejab, dan bulan-bulan haram yang lain, janganlah lakukannya kerana mengharap sesuatu ganjaran.
Diriwayatkan juga oleh Baihaqi dan Ibn Asakir, dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adzkar, bahawa Rasulullah s.a.w berdoa yang berikut apabila masuk bulan Rejab:Ya Allah! Berkatilah untukku bulan Rejab dan Syaaban, dan sampaikanlah aku ke bulan Ramadan.Inilah dua hadith yang thabit dari Rasulullah s.a.w berkenaan bulan Rejab. Selain dari itu, hadith seperti ganjaran puasa setahun, air sungai di Syurga yang bernama Rejab, dan sebagainya, tidaklah dapat dipastikan kesahihannya.Pokoknya, apabila kita lakukan apa-apa amal, tidak kira bila, lakukan kerana Allah, dan bukan kerana

3. Apa itu puasa enam dan apakah ganjarannya?
Puasa enam adalah puasa selama enam hari, berturut-turut atau berpisah-pisah, di bulan Syawal. Niatnya adalah: Sahaja aku puasa enam esok hari kerana Allah Ta'ala.Ganjaran puasa Ramadan yang kemudian diikuti dengan puasa enam adalah seperti berpuasa sepanjang tahun.

4. Haruskah seseorang itu puasa enam secara berturut atau boleh dipisah-pisahkan?
Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan berturut-turut atau dipisah-pisahkan.

5. Wajibkah seseorang itu puasa qadhak Ramadan dahulu jika ingin menunaikan puasa enam di bulan Syawal? Tiada larangan bagi seseorang yang tidak dapat puasa penuh di bulan Ramadan untuk menunaikan puasa enam di bulan Syawal. Akan tetapi, sebahagian ulama mewajibkan dia mengqadak semua puasa tersebut sebelum dia mula berpuasa enam, kerana qadak puasa adalah wajib, sedang puasa enam adalah sunat. Dan wajib didahulukan atas sunat.

6. Bolehkah seseorang itu puasa enam dan berniat sekali qadha' puasa Ramadan?
Ulama berselisih pendapat tentang qadha puasa Ramadan dan puasa enam, mana satukah yang perlu didahulukan. Ada ulama berpendapat bahawa wajib qadha dahulu sebelum puasa enam, kerana qadha adalah wajib dan puasa enam adalah sunat, dan wajib perlu didahulukan atas sunat.Ulama lain pula berpendapat bahawa boleh puasa enam dahulu sebelum puasa qadha. Untuk jalan keluar, sekiranya seseorang itu mampu, hendaklah dia qadha puasanya dahulu sebelum puasa enam. Tetapi jika tidak mampu, maka boleh puasa enam dahulu.Tetapi tidak dibolehkan niat puasa enam dan qadha sekaligus kerana wajib dan sunat tidak boleh disatukan dalam satu

7. Apakah hukumnya jika saya berpuasa pada hari Juma'at dalam bulan Syawal untuk menunaikan Puasa Enam?
Puasa enam sangat digalakkan dalam Islam. Ia boleh dilakukan berturut-turut atau berpisah-pisah harinya. Adab dan rukunnya adalah sama seperti puasa wajib.Puasa sunat pada hari Jumaat adalah makruh dalam mazhab Syafii sekiranya ia tidak digandingkan dengan puasa pada hari Khamis atau hari Sabtu. Dalam erti kata lain, seseorang itu digalakkan agar berpuasa juga pada hari Khamis sebelumnya, atau hari Sabtu selepasnya. Ini adalah kerana hari Jumaat adalah hari perayaan dalam Islam, maka Rasulullah s.a.w tidak menggalakkan seseorang itu berpuasa pada hari Jumaat kecuali jika dia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya.

8. Bolehkah seseorang itu berpuasa pada hari Sabtu sahaja tanpa berpuasa pada hari sebelum atau selepasnya?Berpuasa pada hari Sabtu bersendirian adalah makruh, iaitu tidak disertakan puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Ini adalah kerana Islam menghormati agama lain, dan hari Sabtu adalah hari perayaan orang-orang Yahudi, sepertimana hari Jumaat adalah perayaan orang Islam, dan hari Ahad untuk orang Nasrani. Maka, Rasulullah s.a.w tidak menggalakkan kita berpuasa pada hari Jumaat sehingga Ahad jika tidak diikuti dengan puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Namun, puasa itu tetap sah.Hukum ini adalah untuk semua puasa sunat, termasuk puasa enam Syawal.

9. Adakah dibolehkan berpuasa selepas 15 Syaaban?
Dibolehkan berpuasa selepas 15 Syaaban bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa, seperti puasa Isnin dan Khamis, atau ingin puasa qadak. Jika berpuasa mutlak sahaja tanpa apa-apa tujuan, maka ia makruh.

10. Benarkah orang yang tidak pernah berpuasa sunat dilarang berpuasa pada pertengahan hingga akhir Sya’ban?
Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah S.A.W. bersabda: “Apabila telah sampai pertengahan Sya'aban, maka berhentilah puasa.”Para ulama berselisih pendapat tentang hukum hadith ini. Sebahagian mengatakan bahawa hadith ini lemah. Sebahagian yang lain pula menerima hadith ini dan berpendapat bahawa hukum berpuasa selepas Nisfu Sya'ban adalah makruh sahaja, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa, seperti puasa Isnin dan Khamis, dan juga mereka yang perlu membayar qadha' puasa Ramadan yang lepas.

11. Bolehkah diteruskan puasa sunat seseorang yang sentiasa terlupa melafazkan niat?
Puasa sunat boleh diteruskan walaupun seseorang itu terlupa berniat pada malam sebelumnya, selagi mana dia berniat puasa sebelum waktu Zohor. Jika dia berniat selepas waktu Zohor, maka tidak sah niat tersebut dan tidak sah puasa itu.

12. Bolehkah seseorang itu berpuasa pada hari ‘Asyura sahaja atau haruskah dia berpuasa pada kesemua sepuluh hari pertama bulan Muharram?
Adalah sunnah untuk berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Muharram. Walau bagaimanapun, dibolehkan juga untuk berpuasa pada hari ‘Asyura sahaja, dengan syarat ia tidak jatuh pada hari Sabtu.Jika hendak berpuasa pada hari Sabtu, hendaklah diikuti dengan puasa pada hari Jumaat atau Ahad.

No comments: